หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

การสร้างผลตอบแทนจากบ้านและที่ดิน

ความเดิมจากตอนที่แล้ว http://agenzero9.blogspot.com/2011/04/blog-post.html

การสร้างผลตอบแทนจากบ้านและที่ดิน นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากถึง 6 ช่องทาง

  1. กระแสเงินสดในรูปค่าเช่า
  2. การเพิ่มขึ้นของมูลค่าบ้านและที่ดิน
  3. การจ่ายคืนเงินต้นจากสินเชื่อที่กู้มา
  4. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบ้านและที่ดินเพื่อดึงดูดนักลงทุน
  5. กำไรที่ได้จากส่วนต่างราคา ณ ตอนซื้อ (หากซื้อได้ถูกกว่าราคาตลาด)
  6. ผลประโยชน์จากภาครัฐ เช่น การลดหย่อนภาษี
เมื่อเรารู้วิธีการสร้างผลตอบแทนแล้ว ยังมีการบ้านชิ้นใหญ่ให้ทำอยู่ นั่นคือ "การวิเคราะห์การลงทุน"
เพื่อพิจารณาว่า บ้านและที่ดินที่เราต้องการครอบครองนั้น "คุ้มค่าต่อการลงทุน" หรือไม่

พบกันฉบับหน้ากับตอน   "การวิเคราะห์การลงทุน" ครับ
เกี่ยวกับผู้เขียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถ แนะนำ-ติ-ชม ได้เต็มที่เลยนะครับ