หน้าเว็บ

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

อย่างไรถึงเรียกว่า "การวิเคราะห์การลงทุน"


เมื่อเราคิดวางแผนการลงทุนในบ้านและที่ดิน ก็มักจะมีคำถามเหล่านี้ออกมา เช่น

  • จะลงทุนในบ้านและที่ดินแบบใดดี จึงจะคุ้มที่สุด?
  • ค่าเช่าควรเป็นเท่าไหร่?
  • ค่าจัดการการดูแล ซ่อมแซมเป็นเท่าไหร่?
  • การทำสัญญาซื้อ/เช่า/ขาย ต้องทำอย่างไร?
สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการลงทุน ซึ่งหลักในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมักจะครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้

  1. ลักษณะทางกายภาพของบ้านและที่ดิน เช่น เนื้อที่ ขนาด รูปทรงของบ้าน นั้นมีลักษณะตรงตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
  2. สิทธิในการครอบครองอสังหาฯ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาเช่า และสัญญาจำนอง เป็นต้น
  3. จังหวะและเวลาในการลงทุน ความสามาถในการวิเคราะห์แนวโน้มเศฐษกิจเพื่อระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าถือครองทรัพย์สิน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
  4. พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของสินทรัพย์(ทำเล ทำเล และทำเล) มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์นั้นยังเกิดขึ้นโดยอาศัยพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านด้วย พื้นที่แวดล้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะละเลยไม่ได้

นี้เป็นหลักกว้างๆในการ "การวิเคราะห์การลงทุน" ครับ 


รู้จักคนเขียนบล็อกที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถ แนะนำ-ติ-ชม ได้เต็มที่เลยนะครับ