หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

ประเภทของบ้านและที่ดิน เพื่อการลงทุน


ประเภทบ้านและที่ดิน เพื่อการลงทุน
     บ้านและที่ดินมีอยู่หลายประเภท เหมาะสมแก่การลงทุนที่ต่างกัน ผู้ที่จะลงทุนในบ้านและที่ดินจึงต้องเลือกประเภทบ้านและที่ดินให้เหมาะสมกับแผนการลงทุนของท่านเองโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของบ้านและที่ดินได้ดังนี้
 1. บ้านเดี่ยว
 2. ทาวน์เฮ้าส์
 3. อาคารพาณิชย์หรือตึกแถว
 4. แฟลตหรืออพาร์ตเมนต์
 5. คอนโดมิเนี่ยม
 6. บ้านที่แบ่งช่วงเวลาการพักอาศัย
 7. สหกรณ์เคหสถาน
 8. บ้านเคลื่อนที่
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยแล้วการลงทุนในบ้านและที่ดินแบบสหกรณ์เคหสถานและแบบบ้านเคลื่อนที่ไม่เป็นที่นิยม เราจึงไม่ค่อยไก้เห็นการลงทุนในบ้านและที่ดินในลักษณะนี้


Type of Property. Investment.
      Property There are many types. Suitable for different investment. People will invest in a house and land have to choose the type of land and house plan to suit your ownparticular Which can be classified as follows: Land.
 1. House.
 2. Town House.
 3. Commercial building or commercial building
 4. Flat or apartment.
 5. Condominium Yom.
 6. House divided during stay.
 7. Cooperative Housing.
 8. Mobile home.
In most cases in Thailand, Investment in Land and Housing, cooperative mobile home isnot popular. We rarely see Kai Investment Property in this manner.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถ แนะนำ-ติ-ชม ได้เต็มที่เลยนะครับ