หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ"เพชร"ที่ว่า"เพชรไม่มีวันแตก"

หลายคนเข้าใจว่า "เพชรเป็นวัตถุที่แข็งที่สุดในโลก" ไม่มีวันแตกหัก 
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว 
"เพชรสามารถแตกได้นะฮ้าบ"

ซึ่งตามมาตราส่วนเปรียบเทียบความแข็งของวัตถุโดยการใช้วิธี "สเกลของโมส์"
ระบุว่า "เพชรเป็นวัตถุที่มีความแข็งมากที่สุดในโลก"
ซึ่งค่าความแข็งในที่นี้จึงบอกได้แต่เพียง "ความคงทนต่อการขีดข่วน" จากวัตถุชนิดอื่นเท่านั้น
นั่นหมายความว่า 
"ไม่มีวัตถุใดในโลกนี้ที่จะมีความสามารถทำให้เพชรเป็นรอยขีดข่วนได้นอกจากเพชรด้วยกันเท่านั้น"

ซึ่ง "ความแข็ง" นั้นเป็นหนึ่งในสามขององค์ประกอบที่สำคัญที่ใช้วัดความทนทานของวัตถุแต่ละชิ้น
1.ความแข็ง
2.ความเหนียว
3.ความคงทนถาวร

รอยแตกภายในเพชรที่มีลักษณะคล้ายกับขนนก

รู้จักคนเขียนบล็อกที่
อยากซื่อเพชรสวยๆซักเม็ดแบบไม่ถูกหลอกคลิกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถ แนะนำ-ติ-ชม ได้เต็มที่เลยนะครับ